Jerzy R. Jaworowski, dr inż.

Instytut Teleinformatyki PK (F-5)

Jerzy R. Jaworowski

 

 

..."Komputer - to logiczne ogniwo w rozwoju człowieka : inteligencja bez moralności"...

                                                           John Osborne

 

Właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów zamieszczonych na stronach (o ile jawnie nie wskazano inaczej) jest dr inż. Jerzy R. Jaworowski, adiunkt w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Dozwolone jest wyłącznie wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytkownika. Zabronione jest wykonywanie dalszych reprodukcji, przetwarzanie i kopiowanie plików komputerowych, zawierających materiały do wykładów i ćwiczeń (w tym w szczególności prezentacji, artykułów, notatek, zadań i przykładów itp.), na jakikolwiek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować na adres: jrj@pk.edu.pl.

 

      Ogłoszenia  


 

    Inżynieria oprogramowania - Informatyka

    Zarządzanie Projektem Informatycznym - Informatyka

    Zaawansowane Techniki Programowania - Informatyka, II st.

    Systemy Teleinformatyczne - Informatyka, II st.

    Integracja Aplikacyjna i Systemowa - Informatyka, II st.

    Akwizycja i Przetwarzanie Danych Cyfrowych - Informatyka, II st.

    Podstawy Transmisji Danych - Informatyka, I st.

    Systemy 5G i Internet Rzeczy (IoT) - Informatyka, II st.

 

      Konsultacje   w okresie wakacji : wyłącznie w godzinach dyżuru
                                w Dziekanacie w poniedziałki i czwartki (WFMiI, Podchorążych)

      Dyżury          w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00
                                w czwartek w godzinach 10.00 do 12.00 w Dziekanacie WFMiI