Jerzy R. Jaworowski, dr inż.

Instytut Teleinformatyki PK (F-5)

Jerzy R. Jaworowski

 

 

..."Czy bardzo świat się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni ?"...

                                                           Jonasz Kofta

 

Właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów zamieszczonych na stronach (o jawnie nie wskazano inaczej) jest dr inż. Jerzy R. Jaworowski, adiunkt w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakoskiej im. Tadeusza Kościuszki. Dozwolone jest wyłącznie wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytka.nikk Zabronione jest wykonywanie dalszych reprodukcji, przetwarzanie i kopiowanie plików komputerowych, zawierających mateały do wykładów i ćwiczeń (w tym w szczególności prezentacji, artykułów, notatek, zadań i przykładów itp.),iek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować na adres: jrj@pk.edu.pl.

 

    Inżynieria oprogramowania - Informatyka

         a. Wykłady

          Wykład 1. Przedmiot inżynierii oprogramowania

          Wykład 2. Cykl życia oprogramowania

          Wykład 3. Faza strategiczna (studium osiągalności)

          Wykład 4. Szacowanie kosztów oprogramowania

          Wykład 5. Inżynieria wymagań - wymagania funkcjonalne

          Wykład 6. Inżynieria wymagań - wymagania niefunkcjonalne

          Wykład 7. Faza analizy (model logiczny)

          Wykład 8. UML w fazie analizy (przykład)

          Wykład 9. Faza projektowania (model fizyczny)

          Wykład 10. Faza projektowania (cz. 2)

          Wykład 11. Przykład - system obsługi zgłoszeń serwisowych

          Wykład 12. Faza implementacji

          Wykład 13. Faza testowania

          Wykład 14. ...

          Wykład 15. ...    

          Wykład 16. ...

Powrót do strony głównej

         b. Materiały pomocnicze, projekt, grupa A

          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - portal

Powrót do strony głównej

         c. Materiały pomocnicze, projekt, grupa B

          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - workflow

Powrót do strony głównej

         d. Materiały pomocnicze, projekt, grupa C

          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - billing

Powrót do strony głównej

         e. Materiały pomocnicze

             Specyfikacja wymagań - Standard IEEE

             Specyfikacja wymagań i model analityczny - przykład

Powrót do strony głównej

         f. "Software Engineering", 7th edition, ©Ian Sommerville 2004

             Chapter 1. An Introduction to Software Engineering

             Chapter 2. Socio-technical Systems

             Chapter 3. Critical Systems

             Chapter 4. Software Processes

             Chapter 5. Project management

             Chapter 6. Software Requirements

             Chapter 7. Requirements Engineering Processes

             Chapter 8. System models

             Chapter 9. Critical Systems Specification

             Chapter 10. Formal Specification

             Chapter 11. Architectural Design

             Chapter 12. Distributed Systems Architectures

             Chapter 13. Application architectures

             Chapter 14. Object-oriented Design

             Chapter 15. Real-time Software Design

             Chapter 16. User interface design

             Chapter 17. Rapid software development

             Chapter 18. Software Reuse

             Chapter 19. Component-based software engineering

             Chapter 20. Critical systems development

             Chapter 21. Software evolution

             Chapter 22. Verification and Validation

             Chapter 23. Software testing

             Chapter 24. Critical Systems Validation

             Chapter 25. Managing people ...

             Chapter 26. Software cost estimation

             Chapter 27. Quality management

             Chapter 28. Process Improvement

             Chapter 29. Configuration management

Powrót do strony głównej