Jerzy R. Jaworowski, dr inż.

Instytut Teleinformatyki PK (F-5)

Jerzy R. Jaworowski

 

 

..."Czy bardzo świat się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni ?"...

                                                           Jonasz Kofta

 

Właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów zamieszczonych na stronach (o jawnie nie wskazano inaczej) jest dr inż. Jerzy R. Jaworowski, adiunkt w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakoskiej im. Tadeusza Kościuszki. Dozwolone jest wyłącznie wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytka.nikk Zabronione jest wykonywanie dalszych reprodukcji, przetwarzanie i kopiowanie plików komputerowych, zawierających mateały do wykładów i ćwiczeń (w tym w szczególności prezentacji, artykułów, notatek, zadań i przykładów itp.),iek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować na adres: jrj@pk.edu.pl.

 

    Zarządzanie Projektem Informatycznym - Informatyka

         a. Wykłady

          Wykład 1. eXtreme Programming

          Wykład 2. Rozpoczęcie i planowanie projektu

          Wykład 3. Techniki planowania

          Wykład 4. Zarządzanie ryzykiem

          Wykład 5. Zarządzanie zmianami

          Wykład 6. ...

          Wykład 7. ...

          Wykład 8. ...

Powrót do strony głównej

         b. Materiały pomocnicze, projekt, grupa C

          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przykład C

Powrót do strony głównej

         c. Materiały pomocnicze, projekt, grupa D

          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przykład D

Powrót do strony głównej

         d. Materiały pomocnicze, projekt, grupa E

          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przykład E

Powrót do strony głównej